Loonwerk

loonwerk

 • Inzaaien van weides
 • Onkruidbestrijding en sproeien van weides
 • Onderhoud van weides:
  • Bemesting
  • Bekalken
  • Klepelmaaien
 • Maaien en hooien van weides
 • Persen en wikkelen van hooi in midibalen
       (diameter 90cm, hoogte 90cm)
 •  Ploegen
 • Frezen
 • Diepwoelen
 • Egaliseren en kilveren
 • Zaaiklaar leggen