Groenprojecten

groenprojecten

  • Bouwrijp maken van grond
  • Aanleg van landelijke tuinen
  • Aanleg van verhardingen, opritten en terrassen
  • Vellen van bomen
  • Renovatie van verwilderde tuinen
  • Kleine grond- en graafwerken
  • Kleine tuinconstructies
  • Aanplanting van bedrijfsterreinen